top of page

Officiella tjänster

Besöksavgifterna tas inte ut vid dessa besök. Istället tas en av Jordbruksverkets fastställd restidsavgift ut. 

Jag har ett förordnande som officiell veterinär för lantbruksdjur och häst vilket betyder att jag kan hjälpa exempelvis kan hjälpa dig med att utfärda de intyg som krävs för utförsel av dessa djurslag utanför Sveriges gränser.

Officiella besök på häst debiteras enligt Jordbruksverkets Beslut om avgifter för officiella uppdrag och andra myndighetsuppdrag (Dnr 5.1.17-01378.2018 / SJVFS 2020:30). 

bottom of page