Betalning 

Swish eller faktura

För häst och smådjurspatienter sker all betalning vid besöket med Swish. Faktura endast efter särskilt godkännande, ev. kreditkontroll kommer att göras. Fakturaavgift på 50 kr tillkommer då. Avgiften tas inte ut om det p.g.a. tekniska problem inte går att betala med Swish (detta gäller inte om det beror på att pengar saknas på kontot).

Företagskunder har möjlighet att betala mot faktura utan fakturaavgift. Kunder med förfallna fakturor får inte faktura vid nya besök förrän hela skulden är betald. För kunder med skuld som ligger hos Kronofogden krävs förskottsbetalning och betalning av skulden innan ytterligare besök görs.

Betalning med faktura ska ske inom 30 dagar och fakturan skickas till dig via e-post. Jag skickar ut 1-2 påminnelser. Dröjsmålsränta enligt räntelagen med 8 %. Om betalning ändå inte sker, skickas ärendet vidare till Kronofogden.

Jag har möjlighet att direktreglera med de flesta försäkringsbolag. Direktregleringsavgift tillkommer med 150 kr. För enklare och snabbare hantering, ha ditt försäkringsnummer till hands vid besöket. 

Du betalar då endast för den del av kostnaden som inte ersätts av försäkringsbolaget.