Lantbruksdjur (priser exkl. moms)

Besöksavgift tillkommer vid alla besök. Jourpåslag tillkommer på kvällar, helger eller nätter.

Med lantbruksdjur menas här nötkreatur, får, getter, grisar samt vissa typer av fjäderfän. Alla åtgärder debiteras med timavgift på 800 kr. Det betyder att om allt är förberett och djuren är fångade går det fortare och blir billigare.

Tillkommer gör också ev. analyskostnader för prover. I dagsläget kommer jag inte att odla några mjölkprover hemma utan skickar alla prover till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Fördelen med detta är att du får ett mer tillförlitligt och utförligt svar. Nackdelen är att slutsvar kommer först efter 2-3 dagar. Kostnaden för detta är 200 kr per juverdelsprov.

Dessa tjänster erbjuder jag i dagsläget:

  • Akut sjuka eller skadade djur, inkl. kalvningar

  • Förebyggande djurhälsoarbete - för friskare djur, högre avkastning och bättre ekonomi helt enligt dina önskemål och förväntningar

  • Villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) (ej ViLA mjölk i dagsläget) - vi jobbar med förebyggande djurhälsoarbete samtidigt som du får ha läkemedel hemma för att behandla vissa sjukdomar

  • Avhorning av unga och äldre djur

  • Kastrationer

  • Rådgivning om och förskrivning av fästingmedel, avmaskningsmedel, vitaminpreparat eller vacciner - OBS för får krävs att träckprov tas innan ev. förskrivning

  • Dräktighetsundersökning och fertlitetsrådgivning av nötkreatur - med eller utan ultraljud

  • Dräktighetscanning av tackor - med start till hösten 2021

  • Officiella tjänster - t.ex. intyg vid export av djur

köttkor.jpeg