top of page

Besöksavgift inkl. moms (exkl. moms)

Gäller ej för officiella uppdrag

​Oavsett djurslag och besöksorsak (undantaget officiella uppdrag) tillkommer alltid en besöksavgift. I priset ingår inställelsetid, tid att packa utrustning/material, bilkostnad och bilunderhåll, rengöring av instrument och utrustning och bil, samt administrationstid för lagerhållning av läkemedel och förbrukning. Om det är fler än en djurägare på samma adress delas besöksavgiften på samtliga betalande på den adressen.

 

Då jag är privatpraktiserande, får inte mina kunder med lantbruksdjur i behov av akutsjukvård ta del av Jordbruksverkets resebidrag till avlägset boende djurägare. Så länge du bor inom en timmes resa från Havdhem påverkas dock inte restidskostnaden märkbart av detta.  

Följande besöksavgifter gäller för resan från Havdhem: 

  • Besöksavgift max 15 minuters enkel resa (max 3 mil t/r): 250 kr (200 kr)

  • Besöksavgift mellan 16 och 30 minuters enkel resa (max 6 mil t/r): 500 kr (400 kr)

  • Besöksavgift mellan 31 och 45 minuters enkel resa (max 9 mil t/r): 750 kr (600 kr)

  • Besöksavgift mellan 46 och 60 minuters enkel resa (max 12 mil t/r): 1000 kr (800 kr)

  • Besöksavgift mellan 61 och 100 minuters enkel resa (max 20 mil t/r): 1500 kr (1200 kr)

 

Vid resa utöver 10 mil enkel resa, kontakta mig innan för kostnadsförslag. 

bottom of page