top of page

Häst (priser inkl. moms)

Besöksavgift tillkommer vid alla besök. Jourpåslag tillkommer på kvällar, helger eller nätter. Reservation för felskrivingar eller ändringar.

Allmän klinisk undersökning

750 kr

Anamnes, koll av allmäntillstånd, slemhinnor, cirkulation, lymfknutor, hud och hårrem, palpation av leder, senor och muskulatur, auskultation av hjärta, lungor och buk

Ingår i nedanstående åtgärdspaket såvida inget annat anges.

Fång

1250 kr

Återbesök: 750 kr

Förnyelse av recept: 150 kr

Anamnes, allmän klinisk undersökning, undersökning hovar, ev. avdragning av skor, polstring hovar, behandling, rådgivning.

Tillkommer kostnad för material och läkemedel. Hjälp med foderstat kan köpas till för halva ordinarie pris: 225 kr

Hovböld

1250 kr

Anamnes, allmän klinisk undersökning, undersökning hovar, ev. avdragning sko och uppverkning, våtvarmt omslag/bandagering, rådgivning

Tillkommer kostnad för ev. material och läkemedel. 

Luftvägsproblem

875 kr

Återbesök: 750 kr

Anamnes, allmän klinisk undersökning, koll av hästen i rörelse, ev. provtagning, behandling, rådgivning

Tillkommer kostnad för läkemedel och ev. analys av prover.​

Hudproblem

875 kr

Återbesök: 750 kr

Anamnes, allmän klinisk undersökning, ev. provtagning, behandling, rådgivning

Tillkommer kostnad för läkemedel och ev. analys av prover.​

Ögonskada/sjukdom

1175 kr

Återbesök: 750 kr

Anamnes, allmän klinisk undersökning, ev

ev. lokalbedövning och nervblockad, inspektion och undersökning öga, behandling, eventuellt blodprov för serum.

 

Tillkommer kostnader för läkemedel, ev. sedering (250 kr) samt ev. blodprov för serumbehandling (250 kr).

Kolik

2000 kr

Upprepade besök inom 1 dygn: 1000 kr

Anamnes, allmän klinisk undersökning, rektalisering, nossvalgsond, sondning av vätska, injektoner, rådgivning

 

Tillkommer kostnader för läkemedel.

Om hästen behöver dropp tillkommer en kostnad på 1200 kr inkl. droppvätska

Foderstrupsförstoppning

1600 kr (<60 min)

Därefter 250 kr per påbörjad 15 min

Anamnes, allmän klinisk undersökning, sedering, nossvalgsond, sondning av vätska, injektoner, rådgivning

 

Tillkommer kostnader för läkemedel.

​​

Sårvård

Från 1500 kr

Återbesök med ev. stygn/dräntagning: 750 kr

Anamnes, allmän klinisk undersökning, undersökning och rengöring av sår samt bandagering

 

Tillkommer kostnader för bandage, ev sedering, läkemedel och ev. recept

 

Tillkommer 500 kr för sår som måste lokalbedövas och sys med några stygn

Tillkommer 1250 kr för komplicerade sår som kräver omfattande lokalbedöving, många stygn och ev. drän

Om hästen behöver dropp tillkommer en kostnad på 1200 kr inkl. droppvätska​​

Kvarbliven efterbörd

1000 kr

Återbesök med uppföljande sköljning: 1000 kr

Anamnes, allmän klinisk undersökning, behandling med oxytocin, enklare koll av friska föl.​​​

Tillkommer kostnad för läkemedel, ev. sköljning av livmoder  exkl. sköljvätska (500 kr), och ev. oxytocindropp (750 kr).

Foderrådgivning

Tolkning analys: 250 kr

Foderstat: 450 kr

Foderstat inkl. rådgivning och uppföljning: 650 kr

Tolkning av värden från grovfoderanalys utan foderstatsberäkning. När grovfoderanalys ska göras rekommenderas att även mikromineralerna och sockerinnehållet analyseras, speciellt på hästar som är i riskzonen för fång.

 

För hästen anpassad foderstat utifrån grovfoderanalys med eller utan rådgivning och uppföljning

Lugnande

I samband med andra åtgärder: 250 kr

 

Enbart lugnande: 550 kr

Inkl. läkemedel

Den högre avgiften tas ut när hästen behöver ha lugnande inför t.ex. hovslageriåtgärd, klippning eller annat. Ingår enklare klinisk undersökning för att säkerställa att hästen är frisk nog för att få lugnande.

 

Kastration (stående)

2500 kr

Inkl. läkemedel som ges under själva ingreppet.

OBS: endast för hanterbara hingstar under 3 år som har båda testiklarna nere.

 

Vaccinationer

475 kr

Från andra hästen/vaccinet: 425 kr häst/vaccin

Enklare klinisk undersökning ingår för att friskförklara. Vaccin ingår

ProteqFlu och ProteqFluTe används. Om hästen haft en överkänslighetresaktion mot detta vaccinmärke, meddela redan vid bokningen så jag hinner ta hem alternativ.

Recept

150 kr

Om jag inte träffat ditt djur på över ett år: 750 kr (inkl. klinisk undersökning) 

Jag följer jordbruksverkets föreskrifter om läkemedelsförskrivning d.v.s att djuret måste undersökas av veterinär innan recept får skrivas ut. Vissa undantag ges, t.ex. vid förnyelse av recept för kroniska besvär. 

Har jag aldrig träffat ditt djur eller det gått längre än ett år måste en ny klinisk undersökning göras och kostnaden blir därefter (recept ingår)

ID-kontroll, chipmärkning och tilläggsregistrering 

Signalement + chip: 1100 kr

Endast chip: 400 kr

Tilläggsregistreing: 250 kr

Om nytt signalement måste göras tillkommer 500 kr.

ID-kontroll med signalementsbeskrivning i konturdiagram samt chipmärkning. Har hästen redan ett fullgott signalement men behöver chipmäkas betalar du mindre.

 

Samtliga hästar som ska befinna sig i landet i mer än 90 dagar ska vara tilläggsregistrerade i ett avelsförbund i Sverige, även om de har ett giltigt pass utfärdat i annat EU-land. Normalt sett görs bara en ID-kontroll mot chip och pass, men kan mer kan behövas om det saknas nåt i hästens pass.

Hästbesiktning

Med böjprov: 2000 kr

Utan böjprov: 1500 kr

Avbruten: 700 kr

Ombesiktning: 800 kr utan böjprov, 1300 kr med böjprov

Allmän klinisk undersökning, palpation av rörelseapparaten, rörelsekontroll inkl. longering, enkel munhåleinspektion och ev. böjprov

Avbruten besiktning kan ske om hästen uppvisar defekter tidigt under besiktningen som föranleder att den inte blir "godkänd". Kan återupptas vid ett senare tillfälle och då debiteras endast mellanskillnaden upp till fullt pris. 

Intyg

250 kr

Livintyg i samband med avlivning, intyg för att hästen inte kan tävla, dräktighetsintyg m. fl.

Utöver andra åtgärder vid ett besök.

Gynåtgärder

900 kr

Utredning av fertilitetsstörningar, koll inför betäckning, caslick-operation eller öppning av caslick m.m.

Kostnad för ev. läkemedel tillkommer. Kan tillkomma kostnad för sköljning av livmoder om nödvändigt

Dräktighetsundersökning

Med ultraljud: 600 kr

 

Via blodprov: 1000 kr

Endast om det kan utföras på ett säkert sett i ditt stall genom att ordna någon form av sparkskydd. Från dag 16 i dräktigheten. Rekommenderar annars att du bokar in ett besök hos Stall Etell så kollar vi hästen där under säkra former.

Mätning av dräktighetshormoner. Inkl. blodprovtagning, hantering och tolkning samt labbkostnad hos externt lab. Fr. o. m. dag 45 i dräktigheten

Blodprov

450 kr

PPID-koll: 900 kr (utan kupong)/250 kr (med kupong)

För utvärdering av allmänt eller specifika hälsotillstånd. Inkl. provtagning, hantering och tolkning. Tillkommer analyskostnad hos analyserande labb. 

Inkl. provtagning, rådgivning och analyskostnad. Vid första besöket tillkommer allmän klinisk undersökning: 750 kr. Provtagning bör göras under hösten. För hästar som inte tidigare kollats finns då en kupong att använda sig av för kostnadsfri analys under september och oktober månad.

Djupvågsbehandling

800 kr vid första besöket

600 kr uppföljande

En skonsam och extremt effektiv typ av massage för att släppa på spänningar och ömheter samt underlätta arbetet med att få hästen symmetrisk och liksidig. Fungerar bl.a. genom att öka genomströmningen i hästens fascia (bindväv). Läs mer på Fasciahorse.com

 

Inkl. genomgång av hästen stillastående och i rörelse och ev. under ryttare. Första besöket tar ca 1,5-2 timmar. ​​

Avlivning

Bult med avblodning: 800 kr

Sedering och bult med avblodning: 1100 kr

Sedering och medicinsk avlivning: 2000 kr

Inkl. alla åtgärder och läkemedel. Kostnader för att ta hand om kroppen tillkommer, kontakta Svensk Lantbrukstjänst.

 

​​

bottom of page