top of page

Att tänka på inför besöket

För att jag ska kunna erbjuda så bra vård som möjligt för dig och dina djur ber jag dig att vara förberedd när jag kommer. Tänk på följande saker:

Vid alla besök

 • Ha vatten nära till hands, gärna varmt.

 • Erbjud möjlighet till att tvätta händer och skor/stövlar så minskar vi risken för att ev. smitta sprids.

 • Jag använder mer än gärna gårdsegna skyddskläder och stövlar. 

 • För din egen skull, ha gärna en egen olycksfallsförsäkring som kan täcka ev. skador på dig själv vid besöket

 • Ha gärna ett bord eller liknande nära till hands där jag kan ställa min utrustning.

Inför hästbesök

 • Ta in hästen innan jag kommer. 

 • Ha hästens pass nära till hands vid varje besök, ibland behöver jag skriva i passet!

 • Jag har möjlighet att direktreglera med de flesta försäkringsbolag och behöver för detta ändamål djurets försäkringsnummer. Om det är första gången jag är hos ditt djur och det är försäkrat kan det vara bra att ha detta tillgängligt. Numret går oftast att hitta när man loggar in via bankID på försäkringsbolagets hemsida.

Inför vaccinationer

 • Ha alltid djurets pass/vaccinationskort tillgängligt vid vaccination. Det behövs både för att veta vilken typ av vaccin djuret ska ha och för att intyga att vaccinationen är gjord.

 • Boka in i god tid så att vaccinationen hinner göras innan sista datum. Meddela även vid bokningen om hästen tidigare varit fått överkänslighetsreaktion mot ett visst fabrikat så att jag hinner ta hem alternativ. 

Inför resa eller export av djur till andra länder

 • Det är ditt ansvar att kontrollera vad som gäller vid transport av ett djur in i ett land. Kolla upp vad som gäller för det aktuella landet i god tid innan resan. Information kan fås från landets ambassad.
  Vissa länder kräver att bestämda prover tas, något som då behöver förberedas i god tid innan resan. Ibland måste även djuret hållas i karantän under en tid före avresan.
   När alla krav är uppfyllda, krävs i många fall ett s.k. Traces-intyg, men för hästar kan det i vissa fall räcka med ett förenklat hälsointyg. Oavsett intygets art ska det utfärdas av officiell veterinär inom 48 tim före avresa eller senaste vardagen före helg. Hästens pass ska alltid finnas till hands. För Traces-intyg behövs, förutom hästpasset, fullständig adress till avsändare, mottagare och transportör, registreringsnummer på fordonet och uppgifter om restid m.m. För att kunna skriva ett hälsointyg krävs att även alla övriga hästar i stallet är friska. 

Inför ID-kontroll av häst

 • Hästen måste vara ren och torr så att färg, tecken och virvlar kan ses och avbildas. Föl ska alltid kontrolleras vid sidan av modern och hennes pass ska finnas tillgängligt.

 • Föl ska vara hanterade innan besöket så detta kan ske på säkrast möjliga sätt. Träna gärna fölet på att man tar på svansen, då tagelprov måste tas.

bottom of page